@
Words Worth To HAVE! 8-)
Hosting for this site is provided by

The SDF Public Access UNIX System
RYCHoo Ryszard Czekaj

Działania niebezpieczne. Żadne z Usług i Treści nie są przeznaczone do użytku w elektrowniach jądrowych, systemach podtrzymywania życia, łączności alarmowej, nawigacji lotniczej, systemach łączności lub na potrzeby innych działań, gdzie nieprawidłowe działanie Usługi lub Treści mogłoby spowodować śmierć, uraz lub poważne szkody materialne bądź straty w środowisku naturalnym.

Dangerous activities. None of the Services and Content are intended for use in nuclear power plants, life support systems, emergency communications, air navigation, communications systems or other activities where improper operation of the Service or Content could result in death, injury or serious property damage or loss of natural environment.


  _  _   BOFH excuse #168:
  '\\-//`   
  (o o)   le0: no carrier: transceiver cable problem?
ooO--(_)--Ooo- 
@