___      Patriotyzm burżuazji, czy jest zaborczym, czy obronnym, ma
  .'_#_`.   jedną wspólną cechę. Jest nią dążenie do przykrycia przeciwieństw
  |[o o]|   klasowych płaszczykiem solidarności narodowej wobec innych narodów
ooO--(_)--Ooo- i chęć wstrzymania w ten sposób rozkładu obecnego ustroju, gdzie
burżuazja jest panią położenia.
 	(J. Piłsudski)
SP9RYC
You ARE guilty!

All rights reserved --->.pl
.